Network Menu

Välkommen till Asien

Du har landat på SWEA-regionen Asiens, hemsida. Här kan du hitta mer information om vilka våra avdelningar är och om våra gemensamma intressen.

Anna Centerman; Foto: Privat

Anna Centerman; Foto: Privat

Jag heter Anna Centerman och och har varit ordförande i SWEA Asien sedan 2015. Min uppgift är att leda styrelsearbetet för SWEA-regionen som representerar Asien och Australien, dvs Bangkok, Beijing, Hong Kong, Japan, Kuala Lumpur, Melbourne, Perth, Seoul och Singapore.

I Asiens regionstyrelse stöttar vi varandra, utbyter ideer och ger tips som främjar avdelningarnas utveckling, regionen och SWEA globalt, samt att vi ansvarar för regionens ekonomi.

Varje år träffas vi för ett Regionmöte vilket innefattar årsmöte och nätverksträff med ett trevligt program öppet för alla SWEA medlemmar i hela världen.

Läs mer om regionindelningen och var avdelningarna hittas här. >>